Vodomerná šachta

Plasty na mieru

Vodomerná šachta

Súčasťou každého rodinného domu pripojeného na verejný vodovod je vodomer, ktorý meria množstvo dodávanej pitnej vody. Vodomer je najčastejšie osadený v zemi v nezamŕzajúcej  hĺbke, v ľahko prístupnej vodomernej šachte.

Každý prevádzkovateľ verejného vodovodu (vodárenská spoločnosť) má stanovené svoje podmienky a záväzné požiadavky na technické parametre vodomernej šachty. Tieto požiadavky majú svoj význam hlavne z hľadiska vyhovujúcej dostupnosti pracovníka vodárenskej spoločnosti k vodomeru a k armatúram pre prípad servisných zásahov a podobne.
Naša spoločnosť vyrába plastové vodomerné šachty, ktoré spĺňajú technické požiadavky BVS a.s.

Nami vyrábané vodomerné šachty majú požadované rozmery, osadenie prestupov a taktiež veľkosť a miesto obslužného otvoru. Sú vodotesné. Po obvode a na strope sú spevnené výstuhami. Po osadení na miesto ich je nutné obetónovať.

Podľa  požiadaviek zákazníka vieme dodať aj vodomer a príslušné armatúry.
 

TermoPa, spol. s r.o.

Vodomerná šachta a jej výhody

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.