plastove vodomerne sachty

Vodomerná šachta

vodomerna sachta
Plasty na mieru

Vodomerná šachta

Súčasťou každého rodinného domu pripojeného na verejný vodovod je vodomer, ktorý meria množstvo dodávanej pitnej vody. Vodomer je najčastejšie osadený v zemi v nezamŕzajúcej  hĺbke, v ľahko prístupnej vodomernej šachte.

Každý prevádzkovateľ verejného vodovodu (vodárenská spoločnosť) má stanovené svoje podmienky a záväzné požiadavky na technické parametre vodomernej šachty. Tieto požiadavky majú svoj význam hlavne z hľadiska vyhovujúcej dostupnosti pracovníka vodárenskej spoločnosti k vodomeru a k armatúram pre prípad servisných zásahov a podobne.
Naša spoločnosť vyrába plastové vodomerné šachty, ktoré spĺňajú technické požiadavky BVS a.s.

Nami vyrábané vodomerné šachty majú požadované rozmery, osadenie prestupov a taktiež veľkosť a miesto obslužného otvoru. Sú vodotesné. Po obvode a na strope sú spevnené výstuhami. Po osadení na miesto ich je nutné obetónovať.

Podľa  požiadaviek zákazníka vieme dodať aj vodomer a príslušné armatúry.
 

TermoPa, spol. s r.o.

Vodomerná šachta a jej výhody

vodomerna sachta plastova

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.