plastova zumpa cena

Plastová žumpa

plastova zumpa
Zváranie a obrábanie plastu

Plastová žumpa

Napriek neustálemu rozvoju miest a obcí sa stále nájdu miesta, kde nie je možnosť pripojenia sa na verejnú kanalizáciu, či použitie domových čistiarní odpadových vôd. Práve pre tieto prípady slúžia na zachytávanie odpadových vôd a splaškov plastové žumpy. Okrem využitia v domácnostiach majú široké uplatnenie aj v stavebníctve a iných priemyselných odvetviach. Plastové žumpy je možné využívať aj ako zásobné nádrže, rovnako ako aj nádrže na zachytávanie dažďovej vody.

Nami vyrábané plastové žumpy sú vyrobené z plastového materiálu polypropylén alebo polyetylén, ktorého fyzikálne vlastnosti dávajú žumpám mimoriadne dobré užitkové vlastnosti, t.j. vysokú životnosť, nízku hmotnosť a veľmi dobú chemickú odolnosť.

Pri výbere optimálnej žumpy je dôležité zohľadniť viacero faktorov ako napríklad počet osôb žijúcich v domácnosti (množstvo odpadovej vody), priestorové možnosti na pozemku, nevyhnutné stavebné práce súvisiace s inštaláciou žumpy a taktiež kapacitu auta, ktoré vyváža odpad v danej lokalite.

Počas prevádzky je treba počítať s dodatočnými prevádzkovými nákladmi spojenými s odvozom splaškov, či odpadovej vody. Plastové žumpy totiž nefungujú na princípe „čističky“ alebo „septiku“ ale len na zhromažďovanie odpadu pred jeho vývozom.
 

TermoPa, spol. s r.o.

Plastová žumpa a jej výhody

zumpa plastova

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.